Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ

Điều trị thành công cho bệnh nhân bị keo dán sắt bắn vào mắt

Ngày 18/10, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ cho biết, vừa điều trị thành công cho một bệnh nhân 69 tuổi bị keo dán sắt (keo 502 - PV) bắn vào mắt.