Bệnh viện Lao Phổi

Giải cứu bệnh nhân đòi nhảy từ tầng 2 bệnh viện

Sau 30 phút đến hiện trường, cảnh sát đã thuyết phục và sử dụng biện pháp nghiệp vụ giải cứu an toàn cho bệnh nhân 47 tuổi đòi nhảy từ tầng 2 xuống đất để tự vẫn.