Bệnh viện Châm cứu Trung ương

Bộ Y tế ủng hộ liên kết giữa Bệnh viện Châm cứu TW và Trung tâm Hương Sen

“Hợp đồng liên kết giữa Bệnh viện Châm cứu Trung ương với Trung tâm Hương Sen được Bộ Y tế đồng tình và ủng hộ ngay từ thời điểm thực hiện liên kết giữa hai bên đến nay”, PGS.TS Nguyễn Bá Quang, Giám đốc bệnh viện khẳng định.