Bệnh viện 199

Hơn 7000 bài viết dự thi 'Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013'

Đến nay, tất cả các đơn vị trực thuộc Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật đã tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013”, với tổng cộng 7216 bài.