Bế mạc phiên họp thứ 38

Bế mạc phiên họp thứ 38 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tiếp tục chủ động trong công tác chuẩn bị, rà soát các điều kiện về cơ sở kỹ thuật, an ninh, bảo đảm sẵn sàng phục vụ Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV một cách chu đáo.