Báu vật khảo cổ học Việt Nam

Khai mạc trưng bày đặc biệt về những báu vật khảo cổ học Việt Nam

Ngày 12-4 tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã chính thức khai mạc trưng bày “Báu vật khảo cổ học Việt Nam”.

Cơ hội khám phá nhiều báu vật khảo cổ học Việt Nam

Ngày 12-4, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Báu vật khảo cổ học Việt Nam” nhằm giới thiệu những thành tựu mà các nhà khảo cổ học Việt Nam đã đạt được trong 60 năm qua…

Lần đầu tiên trưng bày khảo cổ Việt Nam tại Đức

Trưng bày với tên gọi “Báu vật khảo cổ học Việt Nam” được tổ chức nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; 25 năm ký kết hợp tác văn hóa giữa CHXHCN Việt Nam và CHLB Đức.