Bát cháo tình thương

Tuổi trẻ Công an vùng cao Nam Giang tích cực hoạt động vì cộng đồng

Ngoài việc hoàn thành tốt công tác chuyên môn, các đoàn viên, thanh niên Công an huyện Nam Giang (Quảng Nam) còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, như: hiến máu tình nguyện, quyên góp tặng quà các gia đình khó khăn…, đặc biệt là việc thực hiện chương trình “Bát cháo tình thương” giúp đỡ các bệnh nhân là bà con các dân tộc thiểu số nghèo.