Baos CAND

Cảnh báo từ việc tư vấn du học ở Singapore để trục lợi

Những ngày gần đây, Báo CAND nhận được đơn thư của nhiều công dân tố cáo một số công ty ở Hà Nội lấy danh nghĩa đưa người đi xuất khẩu lao động ở Singapore để thu tiền hàng trăm triệu đồng, nhưng sau đó các công ty này chỉ đưa họ đi theo diện du lịch mà không có việc làm.