Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh

Phát hiện thêm bãi cọc cổ hơn 2.000 năm tuổi

Bãi gỗ cổ được phát hiện trong quá trình khai quật khảo cổ tại di tích Thiên Long Uyển, thuộc thôn Đức Sơn, xã Yên Đức, thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh), sẽ mở ra một hướng nghiên cứu mới cho các nhà nghiên cứu lịch sử…

Khai trương trưng bày Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh

Sáng 14/2, tại TP Hạ Long, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ khai trương trưng bày Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh.