Bảo tàng thiện nhiên Việt Nam

Tàu nghiên cứu khoa học Viện sỹ Oparin của Nga đến Nha Trang

Tại cảng Nha Trang ngày 28-7,  Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, Viện Hải dương học Nha Trang đã đón tiếp tàu nghiên cứu khoa học Viện sỹ Oparin của Viện Hàn lâm khoa học Nga.