Bảo tàng Hà Nội

Trưng bày chuyên đề“Hậu cần cho Đại thắng mùa Xuân 1975”

Từ ngày 22/4 đến ngày 2/6, Bảo tàng Hà Nội (đường Phạm Hùng) sẽ tổ chức chương trình trưng bày chuyên đề “Hậu cần cho đại thắng mùa Xuân 1975” với khoảng 250 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tư liệu quí về đại thắng mùa Xuân 1975.

Trưng bày 100 tác phẩm ảnh xuất sắc về di sản Việt Nam

Ngày 4/12, triển lãm Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2014 do Hội Di sản Việt Nam – Tạp chí Việt Nam Heritage tổ chức, đã khai mạc tại Bảo tàng Hà Nội. Triển lãm gồm là 100 tác phẩm ảnh xuất sắc nhất được tuyển chọn từ cuộc thi ảnh di sản Việt Nam, của 18 tác giả ở khu vực phía Bắc, trong đó có 6 tác giả ở Hà Nội. Có 1 bộ ảnh (8 ảnh) “Nét xưa ngoại thành” của tác giả Hồng Trọng Mậu được sáng tác tại Hà Nội.

Triển lãm Cuộc thi ảnh di sản Việt Nam

Tạp chí Vietnam Heritage sẽ tổ chức triển lãm Cuộc thi ảnh di sản Việt Nam – Vietnam Heritage Photo Awards 2014 từ ngày 8/12/2014 đến tháng 1/2015 tại Bảo tàng Hà Nội.