Báo cáo của Chính phủ

Bộ Công an đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống oan, sai

Đây là khẳng định của Bộ trưởng Tô Lâm tại Phiên họp thứ 37 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sáng nay (12-9). Phiên họp thảo luận, cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.Phê bình một số dự án giao thông chậm tiến độ, kém hiệu quả

Sáng 12-4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.

Cơ cấu lại kinh tế đồng bộ, thực chất, siết chặt kỷ cương

Kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XIV đã khai mạc sáng 23-10 tại Hà Nội, dự kiến làm việc hơn 1 tháng. Báo cáo của Chính phủ tại phiên khai mạc về tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nhiệm vụ cơ cấu lại kinh tế đồng bộ, toàn diện, thực chất, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp trong năm 2018...

Giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển đất nước

Báo cáo của Chính phủ tại Quốc hội nhấn mạnh, môi trường hòa bình, ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững là điều kiện tiên quyết cho việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội được Quốc hội đặt ra.

Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, ứng phó mọi tình huống

Báo cáo của Chính phủ tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 9 – Quốc hội khóa XIII sáng 20-5 nhấn mạnh nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế…