Báo Công an Mới

74 năm giữ trọn niềm tin yêu

Ban đầu, với tên gọi Công an mới, trải qua nhiều thời kỳ khác nhau, Báo CAND và các ấn phẩm chuyên đề không ngừng lớn mạnh, chiếm được niềm tin yêu của độc giả và cán bộ, chiến sĩ cả nước. Được quy hoạch phát triển với mô hình cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, Báo CAND từng bước kiện toàn, nỗ lực phấn đấu xứng đáng là một trong những đơn vị báo chí đi đầu trong đội ngũ Báo chí Cách mạng Việt Nam.

73 năm tiếp lửa truyền thống

Cùng với sự phát triển của báo chí Cách mạng, 73 năm qua, báo chí của lực lượng công an (trong đó có Báo Công an nhân dân) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa Công an nhân dân với các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Ðổi mới, tinh gọn để tạo sức đột phá mới

Vào những ngày này, báo giới cả nước đang bước vào đợt kỷ niệm 94 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng và Bác Hồ kính yêu, 94 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như quá trình xây dựng, phát triển đất nước và trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống xã hội.