Báo ANTG

Những kỷ niệm nhỏ về một tờ báo lớn

Con người là có quy luật Sinh-Lão-Bệnh-Tử, báo chí cũng thế thôi. Có lúc khỏe, lúc yếu, có lúc thăng hoa rực rỡ và có lúc khó khăn. Báo An ninh Thế giới cũng không thoát khỏi quy luật đó. Bây giờ thì số lượng phát hành của báo không bằng thời những năm từ 1998 đến 2008, nhưng cũng vẫn thuộc vào hạng “có máu mặt” trong làng báo.

Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Công an và Báo An ninh Thế giới

Vào giữa những năm chín mươi của thế kỷ trước, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đang phát triển mạnh, nhiều cơ quan báo chí đã liên tiếp xin ấn hành thêm kỳ, như ra thêm những số Cuối tuần, số Chủ nhật… nhằm đáp ứng nhu cầu nắm bắt thông tin cũng như nhu cầu giải trí, thư giãn của người đọc trong những ngày nghỉ.