Bán lại kiếm lời

Mua thuốc lá lậu từ An Giang về Hậu Giang bán kiếm lời

Làm việc với cơ quan Công an, đối tượng thừa nhận, mua thuốc lá lậu từ An Giang mang về Hậu Giang bán lại kiếm lời.