Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm

Sơ kết chỉ đạo thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 1

Sáng 19-4, dưới sự chủ trì của đại diện Bộ công an, Công an tỉnh Hà Giang, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết chỉ đạo điểm thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 1 (2016 – 2018).