Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ) 138 tỉnh Bình Dương

Hơn 180 tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Bộ Công an, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã trao tặng cờ, Bằng khen và tuyên dương 183 tập thể, cá nhân, vì có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ ANTQ...