Ban chỉ đạo Khởi nghĩa vùng

Ngã tư Bảy Hiền rợp bóng cờ giải phóng từ sáng 30/4

Khu Bảy Hiền nằm ở cửa ngõ Tây Bắc của Sài Gòn. Trước năm 1975, đây là nơi dày đặc căn cứ quân sự, trại lính như sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng Tham mưu quân đội Việt Nam Cộng hòa (VNCH), căn cứ Hoàng Hoa Thám của Sư đoàn Dù tinh nhuệ bảo vệ sân bay… Thế nhưng, nhờ làm tốt công tác vận động quần chúng, tổng tấn công và nổi dậy nên ngay từ sáng 30/4/1975, Bảy Hiền đã tràn ngập cờ giải phóng.