Ban chỉ đạo 138 TP Hà Nội

Chú trọng nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiên tiến

Chiều 16/11, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo 138 TP Hà Nội phối hợp với Huyện ủy, HĐND, UBND, ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Trì, tổ chức Hội nghị sơ kết chuyên đề “Rà soát tình hình an ninh trật tự tại thôn, cụm dân cư hàng tháng” giai đoạn 2010-2020; Tổng kết chuyên đề xây dựng “Xã, thị trấn an toàn về an ninh nông thôn” trên địa bàn huyện Thanh Trì.