Bản Việt

Triển vọng cho Techcombank

Theo ông Barry Weisblatt, Giám đốc Bộ phận Nghiên Cứu và Phân Tích CTCP Chứng khoán Bản Việt cho biết, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Techcombank (TCB) ghi nhận một số chỉ số sinh lời cao nhất trong danh mục các công ty đang theo dõi.

Morgan Stanley, Deutsche Bank AG, Bản Việt hậu thuẫn thương vụ bán cổ phiếu của Techcombank

Morgan Stanley, Deutsche Bank AG, Bản Việt hậu thuẫn thương vụ bán cổ phiếu của Techcombank vừa mới đây đã công bố kế hoạch niêm yết của mình trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) theo một cách khó ấn tượng hơn.