Ban Tuyên giáo TW

10 vấn đề tồn tại, hạn chế chủ yếu của báo chí

Ngày 26-12 tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Báo chí toàn quốc nhằm tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. 

Chất lượng dịch vụ quyết định hiệu quả công tác BHXH-BHYT

Ngày 13-3, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị “Sơ kết 5 năm công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22-11-2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH-BHYT) giai đoạn 2012-2020”.

Tiếp tục học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo TW Vũ Ngọc Hoàng khẳng định, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa trong nhiệm kỳ tới.