Ban Tuyên giáo

Công an và Ban Tuyên giáo tỉnh Khánh Hòa ký kết phối hợp tuyên truyền

Chiều 19-12, Công an tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp công tác giai đoạn 2016 – 2020.

Ra mắt Báo Công an TP Hồ Chí Minh điện tử

Ngày 15/6/2015, Báo Công an TP Hồ Chí Minh kỷ niệm 39 năm thành lập (15/6/1976 – 15/6/2015) và chính thức ra mắt Báo điện tử Công an TP Hồ Chí Minh - viết tắt là CAO.

Ra mắt cuốn “Địa chí Tuyên Quang”

Sau 7 năm nghiên cứu, biên soạn, ngày 4/2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang đã công bố cuốn “Địa chí Tuyên Quang”.