Ban Tổ chức Trung ương

Sơ kết thực hiện kế hoạch đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng

Chiều 12/11, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức Hội nghị sơ kết 3 tháng thực hiện kế hoạch đổi mới và nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng.