Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật

Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo kỷ luật tổ chức Đảng, Đảng viên1

Ngày 27-7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông báo về Kỳ họp 28.