Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí

Sáng 6-8, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo lần thứ hai với chủ đề “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” các tỉnh khu vực phía Nam.

Đẩy mạnh phối hợp xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam năm 2017.

Biểu dương các tôn giáo tích cực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Sáng 14-10, tại TP Huế, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ TN&MT phối hợp với Tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam (NCA) tổ chức khai mạc hội nghị toàn quốc biểu dương, phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường (BVMT) và ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH).