Ban Chấp hành Trung ương

TP HCM giới thiệu nhân sự vào Ban Chấp hành Trung ương

Ngày 29/6, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị cán bộ TP Hồ Chí Minh giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Chủ trì hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã quán triệt một số nội dung để các đại biểu cân nhắc, lựa chọn giới thiệu những cán bộ đủ tiêu chuẩn vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cả chính thức và dự khuyết.