Ba giảm

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đạt nhiều thành tích trong thực hiện mục tiêu “Ba giảm, một tăng”

Thực hiện mục tiêu “Ba giảm, một tăng” trong năm 2015, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong công tác, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND trong lòng dân…