BV dã chiến TPHCM

Bên trong Bệnh viện dã chiến thứ 2 tại TPHCM

Ngày 28/2, Bệnh viện dã chiến thứ 2 tại TPHCM được các đơn vị thi công chuẩn bị đưa vào hoạt động. Đây là bệnh viện dành để cách ly, theo dõi những người đến TPHCM từ các quốc gia hay vùng có dịch COVID-19.