BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp

Sáng 8-1, tài xế tiếp tục “chơi lầy” với BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp

Nhiều  ôtô của doanh nghiệp, cá nhân mang biển số tại Cần Thơ tiếp tục phản ứng mức thu phí tại BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp trong thời gian lãnh đạo thành phố, Bộ giao thông vận tải, nhà đầu tư đang họp giải quyết, xử lý vướng mắc.