BN1453

Các trường hợp tiếp xúc với BN 1451 và 1453 âm tính 3 lần với SARS-CoV-2

Tối 11/1/2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết 53 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân (BN) 1451 và 40 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 1453 đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2. Sau khi có kết quả âm tính 3 lần, các trường hợp này được kết thúc cách ly tập trung, về nhà tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp tiếp theo.