BMP Object 19

BMP Object 19, thiết giáp "lai" độc đáo của Liên Xô

Kết hợp ưu điểm xe bánh lốp và xe bánh xích BMP Object 19 từng được kỳ vọng sẽ "cách mạng hoá" lực lượng tăng thiết giáp của Liên Xô tuy nhiên số phận cuối cùng của nó chỉ là một nguyên mẫu trong viện bảo tàng.