Atomy Việt Nam

Atomy bị nghi ngờ hoạt động đa cấp không phép

Cục CT&BVNTD cho biết, công ty Atomy Việt Nam chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.