Arbor Networks

Kỷ lục bị tấn công DDoS của GitHub đã bị vượt qua

Diễn ra chỉ sau khoảng 1 tuần cuộc tấn công DDoS nhằm vào GitHub, 1,7 Tbps là con số ghi nhận được mà các tin tặc tiến hành nhằm vào một "nạn nhân" khác ở Mỹ.