Apple bắt tay Google

Apple bắt tay Google phát triển công nghệ theo dõi người nhiễm COVID-19

Trong nỗ lực chống lại dịch bệnh COVID-19, hai ông lớn công nghệ Apple và Google bắt tay phát triển công cụ theo dõi người nhiễm COVID-19.