Ấm tình quân dân

Chương trình “Ấm tình quân dân” tại Hà Nam

Ngày 21-7, Học viện Cảnh sát nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam, Bệnh viện Hữu Nghị Việt – Đức, Bệnh viện 198 – Bộ Công an, Bệnh viện mắt Quốc tế DND tổ chức chương trình tình nguyện “Ấm tình quân dân” tại xã Tiên Tân, TP. Phủ Lý (Hà Nam).

Ấm tình quân dân nơi rẻo cao

Trong quãng thời gian ngắn ngủi 20 ngày, hai trăm học viên khóa D2-LK (khóa liên kết giữa Học viện Chính trị CAND và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đào tạo) đã tích cực tham gia các hoạt động lao động, sản xuất, thực hiện ba cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với nhân dân.