Alan Bollard

Hoàn tất các hoạt động ở cấp ủy ban chuẩn bị cho APEC SOM 1

Ngày 1-3, các cuộc họp cấp làm việc chuẩn bị cho APEC SOM 1 đã hoàn tất với hoạt động cuối cùng của Ủy ban điều phối SOM về Hợp tác kinh tế - kỹ thuật (SCE), Nhóm bạn Chủ tịch (FoTC) về kết nối, và Hội đồng điều hành Cơ quan hỗ trợ chính sách (PSU).