Ái Nghĩa

Mất tích khi đi đánh cá trên sông

Một người dân trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam mất tích khi đi đánh cá trên sông Vu Gia.