ATGT cuối năm

Việc CSGT gửi thông báo phạt sang đăng kiểm là đúng

Chiều 4-10, Phòng CSGT đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo ATGT Quý 3.