ASSA 36

BHXH Việt Nam ghi dấu ấn vai trò Chủ tịch ASSA năm 2018-2019

Với chủ đề “Công nghệ thông tin và Truyền thông: Trao quyền đổi mới An sinh xã hội”, Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội (ASXH) ASEAN 36 (ASSA 36) đã tổ chức tại tại Brunei, trong 2 ngày 17 và 18-9-2019.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tham dự Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN 36

Trong hai ngày 17 và 18-9, với chủ đề “Công nghệ thông tin và Truyền thông: Trao quyền đổi mới An sinh xã hội”, Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN 36 (ASSA 36) được tổ chức tại Brunei.