ASEAN - Roam like home

Việt Nam đưa ra sáng kiến di động một giá cước toàn ASEAN

Tại Hội nghị WEF ASEAN 2018 ở cấp Bộ trưởng và doanh nghiệp, Việt Nam sẽ đưa ra các sáng kiến mới về hoà mạng di động một giá cước toàn ASEAN, hợp tác an ninh mạng, hợp tác đào tạo nhân lực, công nghệ thông tin chất lượng cao. 

Quyền Bộ trưởng TT&TT nêu ba sáng kiến về chuyển đổi số trong ASEAN

Nêu lên ba sáng kiến táo bạo về chuyển đổi số trong ASEAN tại phiên họp ASEAN Số (Digital ASEAN), trong khuôn khổ Hội nghị WEF ASEAN 2018 diễn ra vào ngày 11-9, quyền Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh "ASEAN sẽ là nơi đầu tiên trên thế giới trở nên phẳng" khi hiện thực hóa được các sáng kiến đó.