ARLEMP 47

Khai giảng khóa đào tào ARLEMP 47 về phòng, chống ma tuý xuyên quốc gia

Ngày 2-10, Lễ khai giảng Chương trình Đào tạo Quản lý thực thi pháp luật khu vực Châu Á lần thứ 47 (ARLEMP 47) đã được tổ chức tại trường Đại học RMIT, TP. Hồ Chí Minh. 

Training course of ARLEMP 47 opens

PSNews–The 47th training course of the Asia Regional Law Enforcement Management Program (ARLEMP 47) was launched on October 2 at RMIT University, Ho Chi Minh City.