AKK

Annegret Kramp-Karrenbauer elected to succeed Merkel as CDU leader

 Germany’s Christian Democrats elected Annegret Kramp-Karrenbauer, a moderate former state premier, as their new leader, signaling that despite an underswell of discontent over Angela Merkel’s recent stewardship, the country’s largest party does not intend to break with her centrist policies.

"Tiểu Merkel" trở thành tân Chủ tịch đảng CDU

"Tôi từng đọc rất nhiều bài viết về mình, người ta ví tôi như là một phiên bản mini hay bản sao. Nhưng tôi là chính mình, là những gì mà cuộc sống đã tạo nên và tôi tự hào về điều đó", bà Annegret Kramp Karrenbauer phát biểu trước Quốc hội sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Chủ tịch đảng CDU.