Á hậu Nguyễn Thị Loan

Á hậu Nguyễn Thị Loan đại diện Việt Nam dự Hoa hậu Hoàn vũ thế giới

 Á hậu Nguyễn Thị Loan (Top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015) đã nhận được giấy phép của Cục nghệ thuật biểu diễn, trở thành người đẹp đại diện chính thức của Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2017 (Miss Universe 2017).

Đề cử Á hậu Nguyễn Thị Loan tham dự Hoa hậu hoàn vũ thế giới 2017

Ngày 18-10, Hội đồng tuyển chọn thuộc ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ đã chính thức đề cử Á hậu Nguyễn Thị Loan đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ thế giới – Miss Universe 2017.