A Vương

Hồ thủy điện “no” nước trước mùa mưa lũ

Từ tháng 9-12 được xác định là mùa mưa lũ tại Quảng Nam, song đến nay nhiều thủy điện lớn trên địa bàn như A Vương, Sông Tranh 2 có mực nước hồ còn rất cao so với quy định, nguy cơ không thể cắt lũ trong đầu mùa mưa lũ, dễ tạo nên tình trạng “lũ chồng lũ”.

10 năm sống “không ổn” của dân tái định cư thủy điện A Vương

Bài toán ổn định cuộc sống người dân tái định cư thủy điện A Vương sau hơn 10 năm vẫn chưa có lời giải.