90 năm Hội nông dân

TP Hồ Chí Minh kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Ngày 9/10, Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020).