80% đội ngũ biên chế

Nghị trường Quốc hội "nóng" vấn đề biên chế giáo viên

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết ngành y tế và giáo dục chiếm tới 80% đội ngũ biên chế, song vẫn chưa đáp ứng được chủ trương "người học phải có giáo viên đứng lớp".