7h đồng hồ

Thanh niên nghi "ngáo đá" gào thét, cố thủ hơn 7 giờ trong nhà dân

Tính với biểu hiện "ngáo đá" sau khi ngã xe đã lao vào nhà dân chế chai nước mắm vào đầu, miệng kêu cứu và cố thủ trong nhà hơn 7h đồng hồ...