70 Ngày thi đua

70 ngày thi đua đặc biệt của thanh niên, phụ nữ Tổng cục An ninh

Sáng nay, Đoàn thanh niên - Hội phụ nữ Tổng cục An ninh đã phát động trong tuổi trẻ toàn Tổng cục với chủ đề “70 Ngày thi đua, đặc biệt” với 4 nội dung.