7 điểm phức tạp

Giải tỏa ùn tắc giao thông tại 7 điểm phức tạp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

Tình hình trật tự an toàn giao thông tại 7 điểm phức tạp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến tích cực, không xảy ra ùn tắc giao thông hoặc ùn ứ giao thông kéo dài.