62.000 tỷ đồng

Xử lý kịp thời các sai phạm trong chi trả gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Hà Nội khẩn trương triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng

Sau khi UBND TP Hà Nội ban hành quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho 3 đối tượng người lao động hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng, Sở LĐ- TB&XH sẽ có hướng dẫn để các địa phương chi trả ngay cho các đối tượng thụ hưởng theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg.